Tjänster

Light Energy Consulting AB erbjuder exempelvis följande tjänster

  • Förstudier inkl. bidragsanalyser
  • Energianalyser
  • Ljusanalyser
  • Kalkyler
  • LCC
  • Upphandlingsunderlag
  • Projektering
  • Projektledning
  • Besiktningar
  • Utbildningar