På uppdrag åt Nynästak kommer Light Energy projektera och konstruera en kompletta solcellsanläggning till taken på några av byggnaderna till Eklidensskola i Nacka. Anläggningarna monteras i samband med omläggning av taken under sommaren/hösten 2018.