Light Energy har fått i uppdrag att ta projektera och konstruera en komplett solcellsanläggning på taket till huset Juvelen som Skanska bygger vid Uppsala Centralstation. Huset är unikt med trianglar som huvudsakligt inslag i utformningen. Även taket har triangelformade inslag och anläggningen måste följa takets olika lutningar.

Beställare och entreprenör är Fasadglas Bäcklin AB.