Light Energy är nu certifierade solcellsinstallatörer enligt Boverkets FS 2015: CIN 2.

 

Vi är bland de första i Sverige som genomgått examineringen för att kunna säkerställa att vi projekterar och installaerar anläggningarna säkert och enligt gällande normer. 


Certifieringen innebär också att vi har en generell utbildning på energisystem för att kunna ge kunderna objektiva förutsättningar och underlag vid sin upphandling.