Light Energy har på uppdrag av paneltillverkaren AVANCIS installerat och driftsatt en testanläggning på Lina gård i Södertälje på 5kW. Panelerna är ramlösa AVANCIS SMART - tunnfilm av CIGS typ anslutna till en Fronius inverter med extra sensorer för detaljerad kontroll och övervakning av anläggningen. Anläggnignen kommer att användas för att utvärdera och konditionstesta nya modeller av paneler i nordiskt klimat.