Light Energy har på uppdrag av Caverion monterat på taket till det nya forskningshuset "Medicinaren" vid Huddinge sjukhus installerat en anläggning om ca 65kWp. Anläggningen har ramlösa paneler från AVANCIS, SolarEdge inverters och optimerare och montageskenor från MAPAB. Panelerna är monterade platt med takets lutning.

Fästena kommer från SFS Intech och är integrerade i takets tätskikt.