Tele2 flyg vy

Light Energy AB har installerat en tunnfilmsanläggning på taket till Tele2 Arena. Panelerna som kommer från Midsummer är flexibla och av CIGS typ. Fästen från SFS Intech och invertrar från Danfoss / SMA.


Projektet innebar att Tele2's logotype om 15x45m skulle målas på takets långsidor på arenan. Dessa skulle sedan fyllas med solpaneler. Stor utmaning var att taket har restriktioner på vad vikt det klarar och panelerna fick inte vara av glas. Duken som täcker taket är även den känslig mot kemikalier och får naturligtvis inte göras hål i.

Det hela löstes med specialfästen som togs fram i samarbete med SFS Intech och som svetsades fast i takduken.