Light Energy AB har installerat en tunnfilmsanläggning om 65 kWp i Kristianstad på en industrifastighet åt fastighetsbolaget Norrtulls fastigheter (OKQ8). Panelerna kommer är AVANCIS SMART, inverter och optimerare från SolarEdge och montagesystem från SFS Intech och MAPAB. Allt är monterat platt med takets naturliga lutning, 5 grader.


Största utmaningen i detta projekt var att få fast fästen då taket är "mjukt" och täkt med papp. Detta löstes med specialfästen framtagna tillsammans med SFS Intech.