Light Energy Consulting - konsulter inom solenergi

Efter flera års intensivt arbete med projektering och installationer av solcellsanläggningar i Sverige noterade vi att efterfrågan av konsulttjänster från marknaden var mycket stor. Light Energy har därför valt att övergå till att vara ett renodlat konsultbolag inom solenergi, Light Energy Consulting AB.

Byggnader står idag för 40 procent av världens samlade energiförbrukning. Det finns i stort sett obegränsade möjligheter att låta glasfasader, tak, taklanterniner, balkonger samt ytterligare bygglösningar generera förnyelsebar energi med bibehållen funktion och arkitektonisk design.

Light Energy Consulting skapar tillväxt genom att erbjuda mervärden på gjorda fastighetsinvesteringar samt minska koldioxidutsläppen – för en grönare framtid.

Light Energy Consulting är ett helägt dotterbolag till Fasadglas Bäcklin AB.

 

LIGHT ENERGY CONSULTING AB
Box 11187 • 161 11 Bromma  
Besöksadress: Karlsbodavägen 9-11 • 168 67 Bromma  
Epost: info@lightenergy.se • Tel: 08-704 74 00