Tekniska lösningar med solceller

Solenergi som förnyelsebar energi är redan en viktig del av vår energiförsörjning. Light Energy jobbar med den mest innovativa och marknadsledande leverantören inom solenergi.

Byggnader står idag för 40 procent av världens samlade energiförbrukning. Idag installeras fasadpersienner och solskyddsfilm för att minska energiåtgång och arbetsmiljöproblem.

Det finns i stort sett obegränsade möjligheter att låta glasfasader, tak, taklanterniner, balkonger samt ytterligare bygglösningar generera förnyelsebar energi med bibehållen funktion och arkitektonisk design.

Light Energy skapar tillväxt genom att erbjuda mervärden på gjorda fastighetsinvesteringar samt minska koldioxidutsläppen – för en grönare framtid.

Vi projekterar, levererar, monterar samt kopplar in anläggningen till elnätet. Uppföljning och sammanställning av resultatet garanterar ett system där alla komponenter samverkar för att få ut maximalt av anläggningen.

 

LIGHT ENERGY AB • POST: Box 11187 • 161 11 Bromma  
BESÖK: Tel: 08-704 74 00 Karlsbodavägen 9-11 • 168 67 Bromma  
Epost: info@lightenergy.se